ШИНЭ ГИШҮҮНИ УРАМШУУЛАЛ

Шинэ гишүүддээ зориулж, 5 онооны захиалга хийсэн тохиолдолд системээс өгч буй 3 бэлэг дээр нэмэлтээр +2 бэлгийн урамшуулал авах болно.  Анхны бөгөөд нэг л удаагийн 5 онооны захиалга хийх хэрэгтэй. Ялангуяа энэ тусгай захиалга нь 9/4 ба 7/5 урамшууллаас гадна энэ эрхээ ашиглах боломжтой. Нэмэлтээр өгөх +2 бэлэг нь тухайн сарын сонгогдсон  бүтээгдэхүүн байх болно, тухайн сарын сонгогдсон 4 бэлгээс 2 -ыг сонгох эрхтэй.

 ШИНЭ ГИШҮҮДЭД ОЛГОХ УРАМШУУЛАЛУУД

3012 ROOİBOS ЦАЙ
334 БУРГАСНЫ ХАНДТАЙ ТОС 150МЛ
228 УГААЛГЫН ӨРӨӨ БА СУУЛТУУР ЦЭВЭРЛЭГЧ 1000МЛ
408 ГУУЖУУЛАГЧ  100  МЛ