ШИНЭ ГИШҮҮНИ УРАМШУУЛАЛ

Шинэ гишүүддээ зориулж, 5 онооны захиалга хийсэн тохиолдолд системээс өгч буй 3 бэлэг дээр нэмэлтээр +2 бэлгийн урамшуулал авах болно.  Анхны бөгөөд нэг л удаагийн 5 онооны захиалга хийх хэрэгтэй. Ялангуяа энэ тусгай захиалга нь 9/4 ба 7/5 урамшууллаас гадна энэ эрхээ ашиглах боломжтой. Нэмэлтээр өгөх +2 бэлэг нь тухайн сарын сонгогдсон  бүтээгдэхүүн байх болно, тухайн сарын сонгогдсон 4 бэлгээс 2 -ыг сонгох эрхтэй.

 ШИНЭ ГИШҮҮДЭД ОЛГОХ УРАМШУУЛАЛУУД

167 ХӨЛ АРЧИЛГААНЫ ТОС 200 МЛ
213 ЭМЭГТЭЙ ХӨЛС ДАРАГЧ 50 МЛ
318 БЭРСҮҮТ ЖҮРЖИЙН ХАНДТАЙ ШАМПУНЬ 300 МЛ
350 ТЮЛЬ БА ХӨШИГНИЙ УГААЛГЫН НУНТАГ 500ГР