КОМПАНИЙН УТСААР ХИЙСЭН ЯРИЛЦЛАГЫГ НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО ХАДАГЛАНА

 

Энэхүү журмыг "Эрсаг байгууллага" Цэвэрлэгээний гоо сайхны бүтээгдэхүүн компани 10-р зүйлд заасан "Хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай" хуулийн 10 дугаар зүйлийн хүрээнд хэрэглэгчийн мэдээллийг хуулийн албанаас бэлтгэсэн болно.

 

Эрсаг цэвэрлэгээний гоо сайхны бүтээгдэхүүн компанитай утасаар ярилцсан бол дараах байдлаар мэдээлэл болгон хадаглах болно :

 

Хэрэглэгч нарын ил тод байдлыг хангахын тулд,

Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд ашиглах,

Ямарваа нэгэн харилцагч болон копмани хооронд үүсч болзошгүй маргаанд  нотлох баримт болгон ашиглах үүднээс яриаг бичлэг болгон хадаглах болно.Мөн комьпютерээс холбогдсон бичлэг болон бусад хэлбэрээр бизнес яриаг бичлэг болгон архивлан хадагладаг.

 

Хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан "Өгөгдлийн үндсэн эрх, эрх чөлөөнд хохирол учруулахгүй байх тохиолдолд мэдээлэл хянагчийн хууль ёсны ашиг сонирхлын үүднээс мэдээлэл боловсруулах нь заавал байх ёстой" гэсэн хуулийн үндэслэлийг үндэслэн тухайн хувийн мэдээллийг автоматаар боловсруулдаг хадаглана.

Тухайн хувийн мэдээллийг хууль эрх зүйн маргааныг шийдвэрлэх зорилгоор, эсхүл холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хүсэлтийн дагуу шүүх, холбогдох хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлдэг болно.

 

"Өгөгдлийн субьектийн эрхийг зохицуулах тухай" хуулийн 11 дүгээр зүйлийн хүрээнд "Мэдээлэл хянагчид өргөдөл гаргах журам, зарчмын тухай мэдэгдэл"-д заасны дагуу таны хүсэлтийг Компанийн вэб сайтад өөрийн биеэр болон нотариатаар дамжуулан иргэний үнэмлэхийг нотлох замаар Bozburun mah.7114 sok no: 5 Gıda sitesi altı DENİZLİ гэсэн хаягаар хандан шуудангаар хүргүүлэх боломжтой. Мөн албан И-майлээр бичгээр мэдэгдэл хийж гишүүнчлэлээ баталгаажуулсан цахим шуудангаар манай компани руу илгээх боломжтой байдаг. таны бүртгэлтэй цахим шуудангийн (KEP) хаяг. Таны хүсэлтийн шинж чанараас хамааран таны өргөдлийг аль болох хурдан, хамгийн багадаа 30 (гуч) хоногийн дотор үнэ төлбөргүй шийдвэрлэнэ. Харин гүйлгээ хийхэд нэмэлт зардал шаардагдах тохиолдолд Хувийн мэдээллийг хамгаалах зорилгоор зөвлөлөөс тогтоосон тарифын дагуу шимтгэл авдаг. Өргөдлийн хариулт 10 (арав) хуудаснаас хэтэрсэн тохиолдолд хуудас тус бүрээс 1.00 (нэг) TL-ийн боловсруулалтын хураамж авна. Хариуг CD, флаш санах ой гэх мэт бичлэгийн хэрэгслээр өгөхийг хүсвэл хүссэн бичлэгийн хэрэгслийн үнээс хамаарч төлбөр мөн авна.