КОМПАНИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН БАГТ
img
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ЕРӨНХИЙЛӨГЧ  
БЕКИР САРИ
img
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭД ДАРГА
ФАТИХ КУТЛУАЙ
img
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА, ЗӨВЛӨХ
САНИЕ ӨЗДЭРЭ
img
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  ДАРГЫН ТУСЛАХ ТЕХНИКЧ
АСЛИ ЯДЫК
img
САНХҮҮЧ
СУЗАН ЧУЛХАОУЛУ
ЗАХИРГАА УДИРДЛАГА

ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР
ЭРКАН ЧОЛАК

ГАДААД ХАРИЛЦАА /  БАЙГУУЛЛАГА 
ХАРИУЦСАН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ТУСЛАХ
МЭВЛҮДЭ ЭБЛИНЧЛИ

АР-ЖИ  ҮР-ЖИ ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН 
ЛАБОРАТОРИЙН СУДАЛГААНЫ АЛБА
МУСТАФА ӨКТЭН

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ / ТӨЛӨВЛӨЛТ 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ОРЛОГЧ
ХАТИЧЭ ЗӨЗЛЭР

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ 
ХЭЛТЭС ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН ОРЛОГЧ
БУСЭ УНАЛАН
ТЕХНИКИЙН ХЭЛТЭС

ХИМИ СУДАЛГААНЫ БА АРЖИ ХӨГЖҮҮЛЭГЧ
МЭВЛҮДЭ ЭБЛИНЧЛИ

ХҮНСНИЙ ИНЖЕНЕР
БУШРА ХЭЙБЭЛИ

ЕРӨНХИЙ БИОХИМИЧ
ГУЛИЗ БОЗОКАЛФА
ТӨСЛИЙН БАГ

FİLİZ AKYALÇIN

DERYA ÇETİN

RABİA BODUR

LİYA ONAN
ЛАБОРАТОРИЙН СУДАЛГААНЫ АЛБА

AR-GE / ÜR-GE
MUSTAFA ÖKTEN

MOLEKÜLER BİYOLOG
İSMAİL EBİNÇLİ

BİYOKİMYAGER
ÖZLEM KURAL

KİMYAGER VE AR-GE SORUMLUSU
MEVLÜDE EBİNÇLİ

YÜKSEK BİYOKİMYAGER
GÜLİZ BOZOKALFA
Гадаад харилцааны АЛБА

MERYEM İNCE

DUYGU DENİZ

BİRGÜL ACUNBAŞ

ZELİHA ÇULHAOĞLU
Турк үйл ажиллагааны АЛБА

SEMRA GENCER

YAĞMUR KABAŞ

FATMA DOĞAN

ZEHRA ALAMAN

RÜMEYSA ÇAKMAK
Бүтээгдэхүүний Чанарын АЛБА

BURCU DÖNMEZ

HATİCE CUNKUŞ
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛИЙН АЛБА 

ESRA ÖZTÜRK

ŞİRİN SARIHAN

HATİCE DURMUŞ
ХУУЛИЙН АЛБА

AV. MEHMET YALÇIN
САНХҮҮГИЙН АЛБА

İBRAHİM SERT

MUSTAFA ÖZEN

SİNEM OĞUZ

GAMZE İLKİMEN

CENNET BAĞCI
хҮНИЙ НӨӨЦИЙН АЛБА

HÜLYA DEMİRCİ

BAHAR KESMEN