КОМПАНИЙН МЕНЕЖМЕНТ
img ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
BEKİR SARI
img ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ОРЛОГЧ ДАРГА
FATİH KUTLUAY
img ЗАХИРГААНЫ ТУСЛАХ АЖИЛТАН
EDA NUR KARABULUT
img САНХҮҮГИЙН
SUZAN ÇULHAOĞLU
 
УДИРДЛАГЫН АЛБА
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ
ERKAN ÇOLAK

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН ГАДААД ХАРИЛЦАА ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ

MEVLÜDE EBİNÇLİ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ / МАРКЕТИНГ
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MUSTAFA ÖKTEN
ТЕКНИКИЙН АЛБА

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ХАРИУЦСАН ХИМИЧ
MEVLÜDE EBİNÇLİ

ЕРӨНХИЙ БИОХИМИЧ
GÜLİZ DEĞER

ХҮНСНИЙ ИНЖЕНЕР
BÜŞRA HEYBELİ

GIDA MÜHENDİSİ
HAFİZE CİN
ТӨСЛИЙН НЭГЖ

FİLİZ AKYALÇIN

ŞİRİN SARIHAN

LİYA ONAN
img
SANİYE KOVANCI
img
YAĞMUR GÜLMEZ
ЛАБОРТОРИ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН НЭГЖ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ / МАРКЕТИНГ
MUSTAFA ÖKTEN

МОЛЕКУЛАР БИОЛОГИ СУДЛААЧ
İSMAİL EBİNÇLİ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ ХАРИУЦСАН ХИМИЧ
MEVLÜDE EBİNÇLİ

ЕРӨНХИЙ БИОХИМИЧ
GÜLİZ DEĞER
ГАДААД ХАРИЛЦАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН ХЭЛТЭС

MERYEM İNCE

ZELİHA ÇULHAOĞLU

GAMZE SEYHAN YIGIN

HÜLYA ALTINTAŞ
ТУРК УЛСЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН ХЭЛТЭС

SEMRA GENCER

YAĞMUR KABAŞ

FATMA DOĞAN

RÜMEYSA ÇAKMAK

SULTAN ÜRKMEZ
ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН ХЭЛТЭС

GÜLCAN AKBULUT

YASEMİN CEYLAN

EBRU ÇOŞKUN
ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХЭЛТЭС

ESRA ÖZTÜRK
ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

AV. MEHMET YALÇIN
САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

İBRAHİM SERT

MUSTAFA ÖZEN

SİNEM OĞUZ

CENNET BAĞCI

MEVLÜDE KAYA

TUĞBA YILDIRIM

SUDE CENĞER
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХЭЛТЭС

PINAR SÖNMEZ

HALE APA

HATİCE EBİNÇLİ